Česká cechovní norma

„…na kvalitu dohližím!“ je jedním z mých hlavních hesel a jsem rád, že na základě podnětů odborné veřejnosti vznikl systém cechovních norem, do kterého jsme se i my u nás zapojili již s několika výrobky.Co vlastně cechovní normy jsou? Jsou to normy, které stanovují kvalitativní parametry dané potraviny a stvrzují, že firma vyrábí dle přesně stanoveného technologického postupu. Cechovní norma jednoznačně určuje, co se do daného výrobku má a může použít.

Více se o cechovní normě dozvíte na stránkách www.cechovninormy.cz

Posunout nahoru