Lovečák opravdu umíme

14.06.2019

Vypadá to, jako samochvála, ale z výsledků nezávislých testů vyplývá, že Lovečák opravdu umíme! Tak proč se nepochválit, když nás chválí ostatní?!

V krátké době vyšel již druhý test Loveckých salámů a opět jsme se umístili na předních místech v hodnocení. Tentokrát se dostal tento salám pod lupu potravinového Sherlocka z časopisu Blesk a 7.6.2019 na www.blesk.cz/testy vyšly výsledky hodnocení.

Testováno bylo celkem 13 Loveckých salámů od 6ti výrobců. Senzoriky se zúčastnilo 12 laických hodnotitelů. Test organizovalo a vyhodnocovalo Senzorické centrum Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Praze ve spolupráci s VÚPS, servis a služby s.r.o.

Z tohoto testu vyšel náš Lovecký salám hodnocen jako Nejlepší, chutný a příjemně vonící. Co víc by si mohl výrobce přát, než slyšet tato slova od zákazníka. Také výsledky laboratorního vyšetření potvrdily, že výrobek odpovídá všem normám.

Tato pochvala nás těší, ale zároveň nás to zavazuje k tomu nepolevit a držet kvalitu minimálně na stejné úrovni, nebo lépe, stále zlepšovat.

Posunout nahoru